2014 m. balandžio 24 d., ketvirtadienis

Simuliakrinis centralizuotos oligarchijos karas siekiant didesnių hipertikrovės galių

Kaip suprasti Krymo, o vėliau ir Rytų Ukrainos keistos „realybės“ ženklus? Jie nuolatos meluoja: karas/o-gal-ne, sukilimai/o-gal-inscenizacijos, mandagūs žali anoniminiai okupantai / o-gal-slapta saugumo kariuomenė? Vis „realybė“ kupina persirenginėjimų: Maidano „kryžiuočiai“ prieš ginkluotus bet-ne-šaudančius žalius žmogeliukus, TV žiūrovų masinė isterija vietoja malonumo ir euforijos. Kartais pabaigoje, po TV spektakliškų nacijų vadų grūmojimų, pasirašomos prijungimo sutartys, ko gero vienintelis tikras (?) faktas ir keičiami pasai, bet tai jau už kadro. Vėliau teritorijas, vadinamas Krymu, kažkodėl užima uzbekiškos išvaizdos kariuomenė, kuri smagiai valgo vietos servelatus ... Įvykių pasiaiškinimui man tapo tikra palaima nuvažiuoti į simuliacijų ir hipertikrovės Europos sostinę: Makedonijos Skopję. Ten visi dominuojantys ženklai yra būtent netvirti ir simuliuojantys: neaiški bet reali šalis ir tauta, kuri save apibūdina negatyviai: mes ne bulgarai, nors kalbame bulgarų dialektu, ne graikai, bet manome kilę nuo Tesalonikų ir Aleksandro Makedoniečio, mes ne serbai ir beveik ne slavai, o jau tikrai ne turkai ir ne osmanai, nors tokiais skelbėmės iki pat XX amžiaus. Miestas kupinas prezidento „daktaro“ Ǵ. Ivanov‘o  („panašiai kaip „profesoriaus“ V. Janukovičiaus) geistinų kūrinių, kurie įkūnija hipertikrovę, - tokių, kurie atrodo tvirčiau nei tvirta. Senasis osmaniškas, turkiškas, žydiškas miestas, su nuostabiomis siauromis gatvelėmis, begale mažų ir jaukių arbatinių ir saldumynų parduotuvių, prekeivių kilimais yra šalinamas monstriškų statybų: tariamų europinių barokinių muziejų, tariamų XIX amžiaus pastatų, kurių viduje įsikuria prezidento ir miesto administracijos, tokių pat tariamai-imperinių aikščių. Ne tik Makedonijoje, bet ir Rusijoje, veikiausiai ir Baltarusijoje  centralizuota-oligarchinė, hiperkorumpuota valdžia teigia, žmonėms kad jie gyvena tikriausiame iš tikriausių pasaulių – hipertiktovėje. Tai yra įrodinėjama architektūros, karo ir TV laidose. Ir žmonės džiaugiasi, nes visa mato stereorežimu ir be akinių. Putino administracija žengė toliausiai: jie pradėjo pirmą postmodernistinį simuliakrinį karą, kuri tikslas įrodyti karo ir Kremliaus valdžios hipertikroviškumą. Štai kodėl „reali“ liaudis, pasitinkanti išlaisvinančią kariuomenes atrodo keistai: butaforiškai persirengę II Pasaulinio karo dalyvių drabužiais sveikina anoniminius žalius žmogeliukus ... Priminsiu, pagal J. Baudrillardą, simuliacija nėra apsimetinėjimas, o visų reikalingų simptomų turėjimas išskyrus tradicijos apibrėžiamą esmę. Centralizuota-oligarchinė santvarka, kuri remiasi simuliacijos logika, vaizduojasi kariaujančia imperija, o pergalės turės būti vainikuojamos naujų oligarchinių XIX ar net XVIII amžiaus grand-dvarų statyba ir šventiniais saliutais liaudžiai. Vis dėlto ir jai bus suteikta proga pasidžiaugti hiperrealybe net per naujausius LED TV ekranus.

Virtualus Disney yra per menkas, turi būti kūniškas; bet ir to nepakanka: reikia užmiršti, kad tai žaidimas, tik tada atsiras tikra aistra. Pvz., jei kas bandytų nugriauti simuliakrinius Valdovų rūmus dabar ir tauta eitų juos ginti ugnimi ir padangomis? Šiandien jau ne žaidžiamos imperijos stalo ar lauko žaidimuose, ar universitetų bibliotekose, o kuriama hipereali imperiją, pavyzdžiui, postmoderni senovės Rusios valstybę, štai kodėl Kijevas!

Provokacijos yra jau penktą dešimtmetį yra hipertikrovės įrodinėjimo būdas. Meistrystė tam RU buvo plėtojama nuo 1999 metų vadinamųjų "Riazanės mokymų", kai buvo pagaustos spec.tarnybos "imituojančios" namo sprogdinimą (prieš tai buvo sprogdinimai Maskvoje, tik tikri). Name buvo rasti cukraus maišai su į heksogeną panašiu turiniu ir sprogdikliu. Labiausiai keistas įvykis iš demaskuotų "mokymų". Vėliau Berezovskis iš to sukūrė ištisą konspiracijos teoriją apie sprogdinimus Maskvoje. Nuo to laiko prabėgo daug "praktinių derinių".

Simuliakrinis (pagal Baudrillard) - nėra apgavystė; tai reiškia, kad, kad jėgos ir santykiai, dėl to kylanti prievarta yra simuliuojami karo pavidalais. Todėl kraujas, mirtys yra tikros (nes tai yra būtini karo simptomai) ir jų gali būti daug, tačiau nuo to karas netampa dar labiau realiu.

Simuliakrinis karas truputį panašiai kaip "nėštumo simuliacija" - turi daugelį karo/nėštumo požymių, tačiau paprastai nėra kelių ir esminių. Mūsų nagrinėjamu atveju nėra a) karo būsenos pripažinimo ir atitinkamų priemonių taikymo: ambasadorių išsiuntimo, aiškių priešiškos kariuomenės intervencijos veiksmų. Provokacijos, partizaniniai veiksmai, protestai su ginklų naudojimu, informaciniai karai, agitacija ir radikali propaganda nėra pakankami karui įvardyti. Vis dėlto tai nėra ir taika, o būtent simuliakrinis karas, žodį simuliakras vartojant J. Baudrillardo prasme (ne apgaudinėjimas, ne žaidimas, ne treniruotė). Simuliakrinis karas gali naudoti daugelį kitų perversmo elementų: vietos sukilėlius, vietos protestuotojus, administracinius išteklius t.y. įvairiausio laipsnio kolaborantus ir kt. Tokiu būdu simuliakrinio karo vedimas turi neabejotinus pranašumus prieš tiesioginius karo mašinos veiksmus. Kariniu požiūriu - simuliakrinis karas yra didesnis atradimas humanizmo epochoje nei daugelies naujausių ginkluočių. Lėktuvai, malūnsparniai, raketos, sunkioji artilerija ... - visi jie beprasmiškos XX amžiaus atgyvenos efektyvaus simuliakrinio karo su papildomu kolaborantų valdymu.

Komentarų nėra: