2014 m. kovo 30 d., sekmadienis

Apie vieną iš duotybės mitų: "NES TAI MŪSŲ"

Duotybės mitai yra vieni iš pavojingiausių: jie keri savo akivaizdumu, aiškumu, parankumu. Tačiau tik XX amžiuje, ryšium su nacionalizmo ir kolektyvizmo, vadinančio save komunizmu, paplitimu, išauga "mūsų" duotybė. Apie banalumo ir paprastumo mitologiją ir duotynbę užsiminė ir H. Arendt, svarstydama nacių pakalikų banalumą, ir V. Jerofejevas, aptardamas tarybinio žmogaus paprastumą. Arendt aprašytas nacių vykdyto Holokausto logistikos vadovas Adolfas Eichmannas, organizavęs tvarkingą milijonų žydų ir romų deportaciją į koncentracijos stovyklas, net ir teismo metu išsiskyrė savo naivumu ir banalumu. Jokios Metistofelio ar Džokerio blogio mitologijos, net Osamos bin Ladeno filosofijos, niekuo panašiu šis lėkštas biurokratas nepasižymėjo. Balys Sruoga "Dievų miške" taip pat negalėjo atsistebėti Štuthofo koncentracijos stovyklos budelių paprastumu, naivumu, neišprusimu. Viktoro Jerofejevo analizuojamas (post)tarybinis žmogus taip pat yra kupinas gėrio: savo, atviro, kurį galima apglėbti ir išbučiuoti, arba atstumti ar net sunaikinti. Paprasto žmogau protas yra naivus kasdienių minčių, tiesmukiškų sprendimų ir emocijų gumulas. Savo banalumu jis draudžia mąstyti problemas iš įvairių pusių, draudžia keisti strategijas ir taktikas, bijo įvairiai analizuoti, abejoti, vengia būti skeptiškas ir reikalauti įrodymų, nenori atsižvelgti į priešingus argumentus ir keisti nuomonę. Jerofejevas pastebi, kad "priduoti analizei mėginius" yra vienintelis jo suvokimas apie įvairias galimybes. Įsakymo ir aiškaus tikslo, dar ašarų ir džiaugsmo pažado, - daugiau lėkštam protui nereikia. O jei jis turi dar draugų vykdant emocinį įsakymą: jis ir kalną nuvers. Toks yra ir E. Canneti aprašytas masių žmogus. Kas jis toks: po-tarybinis paprastuolis? Jis Rusijos ir Lietuvos moksleivis, valstietis, darbininkas, tarnautojas, pareigūnas. Jie mėgsta save vadinti tauta ar net pilietine visuomene. Nesužaloti proto yra kitų kraštų prijungimo - Anschluss - didvyriai ir su gėlėmis pasitinka Anschluss. Jie kuria partijas ir Lt bei reikalauja aiškių ir greitų sprendimų. Jie paprastai  jautrūs emocinei mitologijai, susijusiai su šventa žeme, giriomis, gandrais ir vieversiais, upėmis ir duona. Pasak jų, šventų dalykų negalima liesti: NES TAI MŪSŲ. Visa yra mūsų, kur mūsų žmonės gyvena. NES TAI MŪSŲ yra šiandienos paprasto po-tarybinio žmogaus šūkis. O komplikuoti atsako, aš ir mes ne jūsų, ir nėra jokio mūsų kelio, ir nėra mūsų žemės ir mūsų rugių, todėl, kad mes iš esmės skirtingi ir mums visiems ne pakeliui. Gebėjimas analizuoti įvairiai, atverti ir leisti sau kitas galimybes "banaliųjų visuomenėje" reikalauja egzistencinio ryžto. Lt nori būti energetiškai nepriklausomas - reikia ne tik mąstyti galimybių įvairovę, bet ir egzistencinio ryžto atsispirti banaliųjų klykavimui; nori tęsėsi įsipareigojimus, taip pat reikia drąsos prieštarauti tuštybės įniršiui "NES TAI MŪSŲ". Bet koks rimtas modernizacijos žingsnis banaliųjų visuomenėje yra ne tik analizė, bet maža revoliucija, o revoliucijas daro ne paprasti žmonės (tai dar vienas jų mitas), o komplikuoti ir kompleksiški asmenys, kurie neseka "mūsų" mitais. Revoliucijas daro Arendt, kuri atsispiria ir nacių ir sionistų banalumui, Sruoga, kuris įveikia ir nacių ir sovietinių pareigūnų tuštybę ir parodo pasaulio komplikuotumą, Jerofejevas, kuris išdrįsta prieštarauti Putino "mūsiškių" euforijai dėl Krymo. Lt  vieningai pasisakant prieš skalūnines dujas, atominę energetiką, žemės pardavimus ... taip pat argumentai kvepia duona ir paparčiais 'NES TAI MŪSŲ", -  o ne pasižymi analizės įvairove ir svariais argumentais.

2014 m. kovo 27 d., ketvirtadienis

Apie išmintingą iššūkininkavimą/provokatorystę

. Šiandien provokatoriai yra a) laisvi meniniai spektaklio visuomenės griovėjai (juos sveikinu) ir b) manipuliuojami gatvės iššūkininkai, tie, kurie svetimos šalies ar kurios nors korporacijos perkami kurti kivirčą, konfliktą. Pirmi atsiranda iš laisvų ir kūrybingų asmenų, antri - kyla iš ties kriminalo riba esančių sportiškų asmenų arba linkusių daryti provokacijas dėl įsitikinimų (komsomolcai-tituškos). Atpažinti kas yra kas ne visados įmanoma. Tačiau skiriasi destruktyvumo laipsnis: meniniai laisvės iššūkininkai kuria demokratiją, samdyti korporacijų/svetimų valstybių provokatoriai - ją iš esmės griauna. Kartais antrieji tai daro atvirai, kitą kartą - persirengę priešininkais. Provokatoriai yra didelis iššūkis visai aikštės, agoros demokratijai: juos reikia mokytis atpažinti rasti valios ir galios suvokti, pasidžiaugti ar juos sustabdyti, sulaikyti. Kažkada, senovės Romos laikais provokatoriais buvo vadinami gladiatoriai, kurie buvo apsiginklavę panašiai kaip ir karo legionieriai (nors laikui bėgant provacatores ginkluotė kito). Tačiau šiandien kariniai, riaušių provokatoriai yra nemenkas iššūkis kariuomenėms, policijoms bei taikiems protestuotojams. Tradicinės kariuomenės yra nerangios, o provokatoriai yra dinamiški, greitai išsisklaidantys tarp piliečių, neretai persirengę savais, sunkiai atpažįstami. Tradiciniai protestai yra labai emocingi, o provokatoriai yra tie, kurie a) paskatina viešą sąjūdį (kas gali būti gėris) ir b) paskatina peržengti ribas, atlikti neplanuotus ir patiems protestuotojams žalingus veiksmus. Raudonoji armija nuo pat savo susikūrimo pradžios naudojosi provokatorių paslaugomis ir taip išplėtė partizaninio arba nekonvencinio karo galimybes, Vėliau provokatoriais aktyviai naudojosi ir Vokietijos fašistai bei kitos kariuomenės. Tačiau menines provokacijas rengė ir Tarptautiniai Situacionistai ir įvairūs kiti laisvės sąjūdžiai kovodami prieš autoritarinius ir nedemokratinius režimus. Šiandien Ukrainoje labai aktyviai naudojamasi provokatoriais, kaip itin gera priemone iškreipti savos visuomenės ir tarptautinės žiniasklaidos nuomonę. Kažkada jau rašiau, kad Maidanas, kaip agoros demokratija, ėmėsi kovoti su atpažįstamais, o vėliau ir neatpažįstamas (į savus panašiais) provokatoriais. Tačiau Vakarų ir Lt žiniasklaida provokatorių aiškinimo temai beveik neskyrė dėmesio. Kai nėra jokios karo ar aneksijos grėsmės, kai kurios meninės provokacijos, mano nuomone, yra sveikintinos: įvairių hipsterių prieš imperialistinius karus, Green Peace prieš Gazpromą, vieno ar kito politinio judėjimo - prieš priešingą (feministės prieš nacionalistus ar priešingai ...). Iššūkininkai neleidžia snausti ir atgaivina senas žaizdas, išviešina konfliktus. Tačiau svetimos valstybės nupirktų ir manipuliuojamų kivirčininkų sulaikymas yra iššūkis aikštės demokratijai: juos būtina suvaržyti nesumenkinant žodžio ir nuomonės, protesto laisvės, nepradedant plėtoti griežtos rankos ir cenzūros politikos. Paprastai svetimos šalies samdytų ir juo labiau profesionalių provokatorių nebūna daug ir būtent jie, o ne kiti turi būti varžomi. Šiandien tiems, kas yra linkęs gatvės ar aikštės demokratijai ir meninėms provokacijoms: nuo anarchistų iki nacionalistų, nuo įvairių pilietininkų iki Lenkų rinkimų akcijos dalyvių - visiems jiems reikia mokytis spręsti samdytų svetimos šalies provokatorių problemą. Toks laikas ir tokios grėsmės, mokykimės išmintingo iššūkininkavimo.

Karo kognityvumas ir inovatyvumas, pasvarstykim.

. Ar karas gali būti išmintingas? Jam būdingas tam tikras mąstymo lygis, sprendimai, formulės, išmokti deriniai, išugdyti gebėjimai, kūrybingumas ... visa tai ir sudaro karo kognityvumą. Putino neregimasis ir nuolatinis patarėjas Vl. Surkovas yra sakęs, kad "dauguma generolų mokosi iš buvusių karų, o mes turime mokytis iš būsimų". Būsimo karo mokomasidarant nuolatinius eksperimentus, mokantis ir išbandant įvairius naujus derinius, naudojant modernias humanitarines, socialines, psichologines karines technologijas ir tik po to ginkluotes. Krymo atveju - visos jos puikiai veikė, o Ukrainos kariuomenė buvo beviltiška ... Lietuvos kariuomenė yra blogiau ginkluota nei Kryme buvę Ukrainos daliniai (naikintuvai, bombonešiai, nemažas karo laivynas, jūros pėstininkai, desantininkai, raketų daliniai ir įvairių tipų raketos, daug BTRų ir kt.). Tačiau kariuomenė buvo blogai motyvuota, neturinti supratimo apie naujas karo technologijas, neturinti taktikos kaip reikia elgtis su provokatoriais, neturinti gerų ir efektyvių ryšių su štabais .... Rusija sukaupė puikią karinę patirtį Kryme, išbandė daug naujų sprendimų, buvo kūrybingi, inovacinė, gerai suderinti įvairių kariuomenės rūšių veiksmai. Jautėsti Čečėnijos, Abchazijos patirtis. Matosi, Rusijos štabai suvokia, kad gera kariuomenė yra nuolatos veikianti, o ne mieganti, ne laukianti. Žinoma, apie tai XVI amžiuje rašė dar N. Machiavelli, kad kariuomenė turi nuolatos dalyvauti karo veiksmuose ir mokytis. Rusijos kariuomenė ne tik pasiekė puikią pergalę bet ir rengiasi naujiems žygiams, naujoms okupacijoms, yra labai ryžtinga. Manau ji yra žymiai pavojingesnė nei Lietuvoje vaizduojama ir LT kariuomenė taip pat neturėtų būti mieganti ir laukianti, o giliai integruota į NATO inovacijas ir pati veikli , iniciatyvi ir kūrybinga. Mąstyti ir plėtoti naujas karo technologijas - reiškia apsaugoti žmones, taikius piliečius nuo bereikalingų aukų.

Apie oligarchus aristoteliškomis akimis.

Pažvelkime į Ukrainos/Lietuvos/Rusijos santvarkas Aristotelio „Politikos“ akimis“ - žvilgsnis gana naivus, bet naudingas. Veikiausiai, kad Ukraina yra tarp oligarchijos ir priklausomos demokratijos, Maskva – tarp monarchijos ir priklausomos demokratijos, Lietuva – tarp demokratijos ir galimos politėjos (daugumos racionalių piliečių valdžia). Vis dėlto mus sieja bendra komunistinės nomenklatūros praeitis ir bendras oligarchinės prichvatizacijos ir korporacinės valdžios uzurpacijos laikotarpiai (1991-1998 ir po). Ukrainos bėdos kyla iš oligarchinio-korporacinio politinio režimo, iš didžiausių turtuolių noro dar labiau pralobti savo piliečių, jų suverenumo, demokratijos ir laisvių sąskaita. Oligarchija pažadina masinę ir itin gilią korupciją ir klaninį lojalumo, pataikavimo ir išdavystės žmogų. Šios bėdos atsirado iš posovietinio pasaulio specifikos: kai nomenklatūriniai lyderiai, kaip ir LT, Rusijoje, užvaldė didžiąsias įmones ir sukūrė korporacinio-politinio intereso lydinius, kai politika ir darbininkai tapo jų ūkio tarnais. Rusija šias bėdas sprendžia centralizuodama valdžią, kurdama griežtai reguliuojamą valdžios vertikalę bei suteikiant gubernatoriams ir saugumui daugiau galių nei oligarchams. Galiausiai tokia centralizuota valdžia tampa priklausome nuo kelių asmenų psichikos, tai ir yra monarchijos arba centralizuoto autoritarizmo yda. LT nuėjo kitu keliu: laipsnišku visuomeninių ir demokratinių institucijų laisvinimu iš oligarchinės manipuliacijos ir skaidrumo didinimu. Vis dėlto tokios sistemos silpnybė yra partinių interesų gynimas: kartais itin iracionalus ir nesuvokiantis nei demokratijos, nei viešumos bei linkstantis pataikauti pinigų kapšams. Rusijoje centralizacijos ir LT demokratizacijos ir viešinimo keliai nebuvo labai sėkmingi: oligarchų įtaka išlieka didžiulė, tačiau vis dėlto – tai sprendimai, kurie suvaržo ar griauna oligarchinę-klaninę valdžią. Ukraina liko 1998-siais, kai oligarchams buvo leidžiama viskas ir kai piliečiai kas diena buvo gąsdinami krize. Nuo tada didieji kapšai „ugdė“ visuomenę, pelnėsi kariuomenės sąskaita. 2004 metų Maidanas neišklibino ir nematė oligarchijos siaubo. 2013-2014 metų Maidanas pamažu, ugninių barikadų laiku, jau pamatė oligarchijos blogį. O po to sekė itin svarbus simbolinis veiksmas: nuo Maidano eglutės buvo nuplėštas „mylimiausio“ oligarcho – J. Tymošenkos atvaizdas. Šito atvaizdo nutraukimas yra ne menkesnė simbolinė akcija, nei Lenino paminklų griovimas. Tačiau labiausiai oligarchų blogį atskleidė Krymo konfliktas. Būtent jis parodė, kad šalis, kurios pinigų kapšai gamina ir eksportuoja po visą pasaulį karinę techniką, gamina lėktuvus, raketas, kitus šaunamuosius ginklus ir iš to itin gausiai uždirba, kad ši santvarka jau seniai nebeturi sau lojalios kariuomenės, o didelė dalis karininkų yra pasirengusių pereiti į priešo pusę, juk taip yra priimta daryti oligarchinėje santvarkoje.

Kokie yra propagandinio karo požymiai? Pasvarstykime:


a) Didelis, masinis emocinis fonas (propaganda yra širdies reikalas, ji įkvepia kovai, pasiaukojimui, neapykantai).
b) Tautų, klasių, bažnyčių atgimimas, jų giesmės laikas, kai individualūs protai išsenka, jei tik negirdi milijonų širdžių dundesio.
c) Daug emocinių gandų, „geistinų“ pranešimų (feikų). Jų kiekis ir paklausa viršija informacinių leidinių faktografiją. Gandus skleidžia visi, jei tik jų nespėja gaminti profesionalai.
d) Atsiveria laisva, nevaldoma, neprižiūrima laisva, nauja jausmų rinka, kurią bando užkariauti ir seni medijų vilkai, ir neofitai akiplėšos. Laimėję pirmi žengia į Rojų ar Pragarą.
e) Emocinių tekstų, kupinų fobijų, meilės, neapykantos t.y. mūsų širdies mašinos gaminių gerokai viršija analitiką, kurią tiesiog tampa tingu skaityti. Pamažėle analitika persismelkia propagandinių geismo mašinų ritmu ir produkcija.
f) Daug karikatūrų. Jos yra mažiausiai susijusios su faktais, bet užtai gerai tenkina vaizduotės ir geismo mašinos poreikius/pasiūlas. Jausmų fabrikai, persiorientuoja į tautos, klasės, bažnyčios sferas ir, susilieję su propagandiniu stiliumi, gamina visuomenės paklausą. Žmonės nebegali gyventi be emocinių kokteilių „dozių“. Atsiranda propagandinės „abstinencijos sindromas“, t.y. propagandinės „lomkės“. Negavus rytmetinės karo dozės pradedi isteriškai daužyti visa, iš kur ji gali iškristi.
g) Propaganda yra kupina nebūtų įvykių vaizdavimo: laimi tie, kurie išlieka nedemaskuoti bent kelias valandas, kaip rodeo – kas ilgiau išsėdės ant melo buliaus.
h) Emocinis prisirišimas tampa tokiu stipriu, kad visi, kas nori būti išgirsti turi rašyti atitikdami naują psichinę visuomenės tikrovę: istorikai, kino režisieriai, muzikai, dailininkai, politikai. Užgimsta dėsnis: gausus ašarų kiekis turi būti lygus juoko kiekiui, neapykantos – nesibaigiančios meilės ... Laimi tie, kurių sūpuoklės didžiausios: jie išskrenda į propagandinės ekstazės kosmosą.
i) Propaganda kupina provokatorių-agitatorių. Kartais jie skiriasi: persirengėliai provokatoriai kuria tariamą realybę (čia galima daug variantų: nuo įvykio falsifikacijos iki meninio performanso), o agitatoriai – skatina apibrėžtiems veiksmams. Provokatoriai yra savotiški menininkai, kurių dažniausiai tokiais nelaiko, gatvės aktoriai, kurių pasiekimų niekas neskaičiuoja ... Provokatoriai-agitatoriai yra savita propagandinės tikrovės padarų rūšis.
j) Visų žvaigždžių perkainojimas. Paprastai pop žvaigždės yra linkusios būti dėmesio centre ir joms tai garantuoja populiarumo fabrikėliai net patrauklumo turgeliai. Bet esant propagandiniam karui, viskas pasikeičia: nespėję įšokti į emocijų traukinį yra nubloškiami dainuoti autsaideriais ir autistams-snobams, o aikštes valdo ekstatiški pranašai, save plakantys herojai, ant kryžių kabinami dievai, velnio ar dievo mesijai ir provokatoriai-agitatoriai.
k) Propaganda savo patrauklumu nuolatos konkuruoja su seksu. Prisegu vieną puikų sekso prekeivės komentarą: "Geriau už seksą yra tik gauti pinigus už seksą", panašiai ko gero ir propagandoje: geriau už emocinius kokteilius yra tik gauti pinigus už emocinius kokteilius
l) Pagirios ... ilgos.


2014 m. kovo 18 d., antradienis

FARSAS: Krymo diskursai


Farsu vadinu tą viešų kvazi-samprotavimų, kupinų trumpalaikių emocijų, srautą, kuris yra susijęs su Krymo aneksijos procesu.  Šį vardą vartoju sekdamas K. Marxo knygos „Luji Bonaparto Briumerio Aštuonioliktoji“ logika ir farsu vadinu tuos iš praeities semiamus žodžius, idėjas, net pavyzdžius, - tą vualį, kuris slepia tikruosius konfliktus  ir procesus. Priminsiu, Marxas minėtos knygos pradžioje rašo:

 „Hegelis kažkur pastebi, kad visi didieji pasauliniai-istoriniai įvykiai ir asmenys pasirodo, taip sakant, du kartus. Jis pamiršo pridurti: pirmą kartą kaip tragedija, antrą kartą kaip farsas.“ 

Ir paaiškina: 

Visų mirusiųjų kartų tradicijos, tarsi slogutis, slėgia gyvųjų protus. Ir kai tik tada, kai žmonės tarytum tik ir tesirūpina pakeisti save ir aplinką, sukurti kažką ligi to laiko nebūtą, kaip tik tomis revoliucinių krizių epochomis jie baimingai šaukiasi į pagalbą praeities dvasias, skolinasi jų vardus, kovos lozungus, kostiumus, norėdami šiais senovės pašventintais apdarais apsirengę ir šiais skolintais žodžiais suvaidinti naują pasaulinės istorijos aktą[1].

 Solidarumas Lenkijoje, Sąjūdis Lietuvoje, Maidanas (ypač antrasis) Kijeve – labai autentiški ir drąsiai žvelgiantys į ateitį, patys kūrė vardus ir idėjas. Jiems nereikėjo, arba beveik nereikėjo imituoti buvusių herojų ir įvykių. O Krymo aneksijos procesas yra kitoks, kupinas parodomosios scenos, persirengėlių, beskonybės virstančios absurdu. Visos konflikto pusės vieni kitus masiškai, viešai, isteriškai išvadino ir pavaizdavo fašistais: fašistais paskelbti banderovcai ir Maidano šalininkai, fašistais paskelbta Maskva ir jos kariuomenė, Sevastopolyje ir Maskvoje Kremliaus šalininkai gieda II Pasaulinio karo dainą „Šventasis karas“ ( „Stok tėvyne didžioji ... “ - Вставай страна огромная ...), imituojant žūtbūtinę kovą su nacizmu; Kryme veikia tūkstančiai neva niekam nežinomų kareivių „žalių žmogeliukų“, Maskvoje kvazi-patriotas Sergejus Kurginianas organizuoja „rengtų lėlių“ paradą: raudonas organizuotas kolonas. Kurios turėjo simbolizuoti Sovietų Sąjungos atkūrimo ryžtą. O jas interpretuojantys Kremliaus priešininkai filmuotus vaizdus iš karto sulygino su Leni Riefenstahl Triumph des Willens dokumentinio filmo epizodais, kur Hitleris sako kalbą panašioms kolonoms. Akivaizdu, kad nei viena pusė, nei Maskva ir nei Kijevas, neatitinka jokių lyginimų su Hitlerio nacistiniu projektu, ir kad Sevastopolio rusų nostalgija apie grįžimą į Sovietų Sąjungą ir kolūkius yra taip pat visiškas farsas. Farsas gimsta tada, kai dabartis pakeičiama godotinais praeities vaizdais, taip šalinant galimybę suvokti kas vyksta. Praeities spektaklio geismas nušalina tikrovės aktualumą ir problemiškumą.  Dabarties reiškinių uždengimas nieko nebereiškiančiais praeities vaizdais ir apgaulingomis analogijomis, tuščia spektaklizacija slepia naujo konflikto esmę, Krymo atveju – geopolitinę, pasaulio galių naujo paskirstymo, prasidedančio konflikto dėl išteklių kontrolės, kur paprasti žmonės kvailinasi fašizmo, „Stok didžioji tėvyne“, kvazi-patriotizmo ir rengtų lėlių paradais.

                      Priminsiu, Marxas svarsto diskursus, kuriais buvo aiškinamas ir kuriais vaizdavosi 1851 metų gruodžio 2 dienos (Austerlico mūšio metinės). Ta proga Paryžiaus gatvės buvo apklijuotos trijų rūšių skelbimais, kuriais bei paskesniais veiksmais Napoleoną Bonapartą imitavo, vaizdavosi Napoleonas Bonapartas III ir siekė atimti įgaliojimus iš parlamento, kvietė tautą pasitikėti juo ir aukotis dėl jo. Naujasis lėlė-Bonapartas visų pirma kovojo su Tautų pavasario 1848 metų sukeltomis baimėmis, naujos nacional-buržuazijos, susijusios su parlamentarizmu ir demokratija, fobijomis. Viena santvarka bandė kovoti su kitos grėsme remdamasi „persirenginėjimais“, didžiosios Prancūzijos Revoliucijos 1781-1784 metais imitacija, savotiški „rengtų lėlių paradais“.  Vaizdavimasis praeities herojumi, tariamas bendravimas su šmėklomis, nostalgiškas spektakliškumas, atitinkantis blogiausią resentimento skonį, imperinė didybė ir trumpalaikis entuziazmas buvo tik groteskas, farsas. Blogiausiai, kad ši lėlių vaidyba ir kvazi-patriotizmo, praeities imperijų šlovinimas neretai paskatina beprasmiškas skerdynes, kurios, kaip gladiatorių spektakliuose, tik sužadina kvazi-atgimimo iliuziją. Pagaliau, šie farsai - trunka palyginus neilgai; pagirios, tikrai, būna sunkios, o suvokimas - kas atsitiko - būna labai menkas. Ir tai todėl, kad entuziazmo valdomi praeities šūkiai, puikybės (pergalės) troškimas ir muzika, eisenos ir peticijos užgožia ne tik masių, bet ir kritikų, intelektualų akis ir ausis. 1851 metais gruodžio 4 dieną ši savi-spektaklizacija ir masių entuziazmo žadinimas, vaidybiškas ir labai pasyvus parlamento priešinimasis paskatino skerdynes. Prancūzijoje žuvo daugybė nieko bendro su perversmu nei su protestais neturėjusių žmonių ir vien todėl, kad Bonapartas III sugalvojo vaidinti stiprų ir valingą imperatorių. Pasak Marxo, visa ši kruvino farso istorija liudijo viena: valstybės mašinos pastangas būti labiau centralizuotai ir šalinti bet kokios demokratijos, taip pat ir parlamentinės, apraiškas.

                      Marxu šiandien patogu remtis, nes visas šis Krymo spektaklis yra dešinysis, nors Sevastopolyje ašarojantys iš patriotinio susijaudinimo Rusijos jūreiviai ir mitingai svajoja apie sovietiją. Pats Sovietų Sąjungos revanšistinis, kvazi-restauracinis projektas yra dešinysis ir V. Putinas, V. Surkovas ir kiti Kremliaus ideologai pabrėžia – tai naujojo konservatizmo ideologija. Jos svarbi sudėtinė dalis yra įsivaizduojamų praeities tradicijų ir vertybių surinkimas, dermė, vieningas istorijos vadovėlis, kaip valstybinės maldos ir tiesos šaltinis. Istoriją, kaip ir tradicinės šeimos, ir Rusijos tautų santarvės idėjas turi suderinti griežtai centralizuota valdžios vertikalė, kuri atitinka Surkovo kurtas ir Putino išpažintas valdomis demokratijos, vėliau – suverenios demokratijos, socialinio konservatyvizmo ir galiausiai – naujojo konservatyvizmo idėjas.  Šis dešinysis projektas remiasi grįžimo į istoriją, taip pat ir į Sovietų Sąjungą farsu, todėl remiasi nostalgijos ištekliais, manipuliuoja praeities geismais. O kairieji, patyrę krizę Maidano laikotarpiu (kai tik pavieniai kairieji entuziastai, suvokė naujus demokratijos plėtros horizontus), vis dėlto liko nesusieti nei su putinišku projektu, nei su  Maskvos -Briuselio propagandiniu farsu. Todėl remtis kairiąja mintimi, kaip nesuinteresuota puse, galima analizuoti ir kritikuoti įvykių, pirmiausiai, diskursyvių, raidą.

                      Farsui – būdinga remtis puikybe, aistra, godumu. Napoleonui III buvo būdingas puikybės (hiubris) apsėdimas, pasireiškęs: bet kokiomis priemonėmis tapti šlovingu imperatoriumi...

Puikybė apima prieš žūtį,
įžūlumas ­ prieš nesėkmę
. (Patarlių knyga 16: 18)

Senovės graikai pastebėjo, kad Hubris – puikybė - yra kai kurių valdovų ir jų politinio veiksmo savybė, - tų, kurie praranda saiko dorybę: neperžengti ribų. Valdžia, valdymas leidžia pajusti beribiškumą, nevaržomumą. O jei valdžia yra siejama su įsakymais, o ne su konkrečiu veiksmu, ne su užbaigimu, t.y. padarymu, beribiškumo jausmas tik sustiprėja: pasakai žodį ir pasaulis keičiasi. Puikybė apima tironus, imperatorius, bet ir centalizuotos valdžios vadovus, tuos, kurie yra giliai veikiami psichologinio faktoriaus. Parlamentarizmas, įvairiausių demokratijos formų lenktyniavimas ir atvira vieša kritika sumažina iki minimumo asmeninės psichologijos ir geismo vaidmenį. Priešingai vienas vadovas arba vieninga minia yra atviri psichologiniams valdžios veiksniams, taip pat ir puikybei. O farsas, spektaklis, juokingi laurai, medaliai, ašaros ir bučiniai yra spiritas į puikybės ugnį. Niekados išpaikinti puikybės herojai taip nemyli savęs kaip spektaklio metu, kur jiems prie kojų aukojama istorija, tautų atmintis, masių entuziazmas ...

Senovės graikai kalbėjo, kad po Hubris būtinai seka Nemesis – bausmė. Tiesa, Nemezidė (griežtos bausmės, negailestingo atpildo ir keršto deivė) ateina ne iš karto, o tik po to, kai išgeriama aistros – Pathos - taurė iki dugno, kai nuo jos apankama dvasiškai ir kai puikybė atsikrato paskutinių reikšmingų politinės doros saitų. Pasibaigus farsui, išsekus aistrai, nusivylus geismui, pasirodo visas centralizuotos valdžios vertikalės ydingumas: ekonominis, socialinis, kultūrinis, religinis. Suprasti kaip derinti ekonominę įvairovės, t.y. rinkos, raidą vadovaujantis šūkiais „jie fašistai“, „atgaivinsime kolūkius“, „tautos vienybė“ ... nėra galimybės. Farsas nususina ir išsekina politinį lauką, palikdamas tik negabius ir nekritiškus pataikūnus, kurių kiekvienas patarimas – pražūtis socialinei-ekonominei raidai ... Nemezidės siunčiamas prablaivėjimas baisus save nenuolankumu ir ilgalaikiškumu.

 Politinė puikybė nėra išmintingas, pamatuotas ribų peržengimas – transgresija – kaip tai daro šamanai, šventikai, kiti ritualo dalyviai. Hubris yra beprotybės rūšis, nežiūrint to, kad žmogus geba sakyti suvokiamus sakinius ir apibrėžtai įsakyti. Pasak H. Arendt, Hubris nėra valia galiai (Wille Zur Macht), kaip tikisi valdovai, o tik nebegebėjimas suvaldyti pagundos, iš jos išaugusio įsitikinimo, ir spektaklio troškimo. Farso valdantiesiems reikia – nes tai vienintelis būdas susitikti su neegzistuojančiu troškimų išsipildymu. Todėl tie, kurie laiko puikybės valdomus valdovus valingais ir stipriais – labai apsirinka: jie nebeturi galios sustoti, jie yra sugniuždyti aklo šėlo bei spektakliškumo iliuzijos. A. Toynbee teigė, kad kai šalis yra valdoma nevaržomos puikybės, po to seka valstybės griūtis. Tiesa „po to“ ... ši laiko nuoroda neramina. Negailestingas atpildas - Nemesis - po puikybės aklo šėlo būna paprastai baisus.

Daugelis Kremliaus kritikų, analitikų, pavyzdžiui, Andrei Piontkovskij, pastebi, kad pagrindinis V. Putino siekinys yra anaiptol ne Krymas, kuris be mitologinės reikšmės, be sentimentų, neturi didesnės svarbos[2]. Gali būti, konspiratologai pasakys, kad jis ypatingai reikšmingas tiesiant naujus dujotekius, naftos trasas ar ieškant naujų naftos išteklių, bet visa tai buvo galima išspręsti oligarchiniais instrumentais, juolab kad Rusijos ir Ukrainos patirtis šiuo klausimu yra tapati: ir ten ir kitur oligarchai yra labai įtakingi valstybės žmonės. Vis dėlto blaivesni analitikai pastebi: regime dviejų politinių tendencijų susidūrimą: valstybės, kuri remiasi augančia centralizuota valdymo vertikale, susijusiomis normomis ir konservatyviomis vertybėmis, ir valstybės, kuri plečia įvairias demokratijos formas: parlamentinės, aikštės (večės, Maidano), tarybų savivaldų, tinklinės. Turint omenyje, kad Ukrainos ir Rusijos istorinės-mentalinės sferos yra pakankamai vieningos, tokios diametraliai priešingos valstybės ir viešumos raidos trajektorijos turėjo virsti atviru konfliktu. Istorijos atvejai rodo, kad pernelyg dideli santvarkų skirtumai yra karinių konfliktų pagrindas: Absoliutinės valdžios (Rusijos, Austrijos-Vengrijos, Prūsijos) pasidalino luominę, bet demokratinę Lenkijos-Lietuvos valstybę. Šaltasis karas vyko taip pat dėl santvarkų nesuderinamumo.

Farso ir spektaklizacijos nereikėtų painioti su samprotavimų ir spendimų (kognityviniais) mechanizmais, susijusiomis analogijomis. Pavyzdžiui, siekiant sustiprinti griežtai centralizuotos valdžios vertikalės mechanizmus ir išplėsti jų galiojimo lauką galima pasinaudoti prijungimo ar kvazi-valstybės sukūrimo modeliais. Prijungimas siejasi ir su nacistine Anschluss idėja, ir su Sovietinių respublikų prijungimo 1939-1940 metais patirtimi. O kvazi-valstybių kūrimo mechanizmai yra sietini su Kalnų Karabacho, Padniestrės, Kosovo (Jugoslavija), Pietų Osetijos atvejais ir susijusiais įteisinimo žingsniais. Pagaliau, visais atvejais tinkama pasinaudoti dar vienu farsu – referendumo vaizdavimu. Vis dėlto šioje vietoje reikia būti atsargiems ir patiems nepakliūti į spektaklizacijos pagundas, kurios nutinka, kai tik atsigręžiame į praeitį ieškodami patarimų ir patirties.

Anschluss – atgimęs terminas Krymo aneksijos laikotarpiu. Šis vardas pradžioje, 1938 metais reiškė nacijos prisijungimą prie III Reicho, vienijamo Hitlerio idėjų ir jo kulto. Bet koks kitas tiesmukiškas Anschluss termino vartojimas yra jo modernizacija, kartais – perdėta ir neleistina. Perdėta, jau vien todėl, kad Rusija šiuo metu yra daugiatautė, bando riboti bet kokį rasizmą, imituoja daugiapartiškumą ir Krymo totoriams nėra ne tik grasinama, bet ir priešingai, juos bandoma visakeriopai papirkti. O Anschluss Österreichs – Austrijos prijungimas – nuo pat pradžių buvo ne tik tautų susijungimas, bet ir atvirai revanšistinis ir nukreiptas prieš žydų tautą, t.y. antisemitinis. Vis dėlto Anschluss terminas turi ir greitos, skubotos referendumo vaidybos bei aneksijos masiškai pritariant aneksuojamai valstybei reikšmę. Štai kodėl kai kurie Rusijos politologai, panašiai kaip ir daugelis britų ar amerikiečių politikos komentatorių, vartoja rusų kalba rašomą terminą А́ншлюс, o ne vardą „prijungimas“ – „присоединение“, nors Kremlius žūtbūt vengia Anschluss asociacijų.  Pastebėsiu, kad tik 1938-1939 šis žodis virto politiniu terminu ir įgijo precedento turinį. 1938 kovo 10 austrai skubiai balsavo dėl prisijungimo prie Nacistinės Vokietijos ir 99,75 % tam pritarė, o kovo 11-12 dienomis naciai įvedė kariuomenę į Austriją ir buvo su ovacijomis sutikti. Tiesa, iki to laiko vyko „nekonvencinis“ karas: ekonominis spaudimas, politinis šantažas, karinės provokacijos, intensyvi propaganda. Vėliau ta pati Anschluss operacija buvo įgyvendinta Čekoslovakijoje, prie Vokietijos prijungiant Sudetų sritį, kur dauguma buvo vokiečiai. Nors Čekoslovakijos vyriausybė protestavo, Sudetų Anschluss pagal Miuncheno susitarimą, legaliai, teisėtai įgyvendintas 1938 metų rugsėjo 28. Sudetų atveju dar plačiau buvo taikomi nekonvencinio, liaudies pasipriešinimo vaizdavimo metodai, kaip ir Kryme Rusijos atveju. Sudetų vokiečiai su džiaugsmu ir entuziazmu sutiko ir gėlėmis nutiesė nacių kariuomenei kelią. Pagaliau 1939 metų kovo 22 d. Hitleris pateikia Lietuvai ultimatumą ir dar kartą įgyvendina tą pačią Anschluss operaciją. Klaipėdos vokiečiai triumfavo, juos aplankė pats Hitleris.

Vis dėlto Krymo aneksija nėra grynas Anschluss ir šis terminas iš dalies falsifikuoja tikrovę ir remia dar didesnį farsą siejamą su fašizmo leksikos naudojimu. Krymo aneksijos istorija remiasi ir kita, jau grynai Rusijos patirtimi:  kvazi-valstybių kūrimu. Padniestrės, Abchazijos, Pietų Osetijos atvejai daug ko pamoko ir yra centralizuotos valdžios vertikalės plėtros atvejai. Tai, kad Krymas po itin skuboto (beveik per tris savaites surengto) referendumo (ir vėl maginiai skaičiai 96,77% palaikančių) pirma pasiskelbė nepriklausoma valstybe, po to minėta nepriklausomybė nedelsiant, per dieną, buvo pripažinta Rusijos valstybės, rodo, kad farsu virto net kvazi-valstybių kūrimas. Teisės imitavimas ir be Rusijos yra plačiai paplitęs pasaulyje reiškinys. Tačiau paprastai jis nepaverčiamas pasauliniu spektakliu, o yra vidinių intrigų reikalas. Šiuo atveju Krymo valstybės pripažinimas tapo būtina teisinio proceso farso dalimi, klasika. Štai kodėl po jos iš karto pabudo ir kita kvazi-valstybė Padniestrė, taip pat pasiprašiusi ilgai lauktos ir godotos aneksijos, bet ne Anschluss. Taigi, V. Putino patarėjai tampa įmantresni: naudojasi bent keletu valstybės ir santvarkos plėtros modelių įskaitant ir kitus tarptautinius atvejus. Dar, pastebėsiu, kad klasikinis Anschluss – yra prijungimas tautiniu pagrindu. Tačiau Stalinas 1939 metais plėtojo prijungimą klasiniu požiūriu: Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos, o po pusmečio ir Baltijos šalių. Ši stalinizmo laikų patirtis yra reikšminga: ji leidžia sušvelninti nacionalizmo spaudimą, suvaldyti itin pavojingą pačiai Rusijai Krymo rusų nacionalizmo euforiją ir ginti kai kurias, išrinktines, patogias valdžios vertikalei Krymo totorių teises, kas yra itin svarbu pasirodant Kazanei, Rusijos Tatarstano sostinei, kurioje visados buvo gyvos separatizmo užuominos.
                      Taigi farso dekonstrukcija numano visų vartojamų istorinių vardų patikrinimą ir jų primetamų reikšmių demaskavimą. Vis dėlto farsas ir pasirinktas tikrasis žaidimas neabejotinai veikia ir Rusijos valdančiuosius. Jie anaiptol nėra spektaklio režisieriai, o veikiau – patys yra persirengusios lėlės, kaip kad tokiu buvo ir Bonapartas III. Marxas apie jo elgesį rašo:

„Prieštaringų savo padėties reikalavimų spiriamas, kartu būdamas priverstas, tarytum fokusininkas, vis naujomis staigmenomis prikaustyti nuo savęs, kaip Napoleono pavaduotojo, publikos dėmesį, taigi, kiekvieną dieną daryti valstybės perversmą miniatiūroje, Bonapartas nugramzdina visą buržuazinį ūkį į chaosą, griebia viską, kas 1948 metų revoliucijai atrodė neliečiama, vienus įpratina abejingai žiūrėti į revoliuciją, kitus kursto revoliucijai, tvarkos vardu sukuria tikrą anarchiją ir tuo pačiu metu nuplėšia nuo visos valstybės mašinos šventumo aureolę, ją suprofanuoja, padaro ją kartu šlykščią ir juokingą[3].


                       Valstybė-mašina veikia ten, kur stiprus yra biurokratinis-nomenklatūrinis mechanizmas. Maskva turi tokią mašiną, Briuselis taip pat. Todėl abejoms pusėms ir reikalinga tikrovės spektaklizacija: kad ji atitiktų mašinos darbo tvarką ir plėtrą: farso atveju „tautinės“ ir „teisinės“. Piliečiai savo ruožtu įtikinėjami kalbėti taip, kaip šiai mašinai yra patogu, vaidinti taip, kaip ji geriau jaučiasi ir sparčiau plečiasi. Kijevo valstybės mašina sulūžo, ją iš dalies pakeitė pilietinės iniciatyvos ir viešųjų erdvių konkurencija. Nesimato, kad naujoji mašina būtų greitai atkurta ir renovuota Kijeve, tačiau jis bus neabejotinai verčiamas tai daryti ir Briuselio, ir TVF, ir JTO ir pagaliau Maskvos. Po mašinos plagiato ir teisinio suderinimo farsas, kuriam laikui baigsis iki naujų puikybės plėtros, centralizuotos valdžios vertikalės plėtros projekto: galbūt Rytų Ukrainoje, gal Padniestrėje.    [1] Marksas K. Luji Bonaparto Briumerio Aštuonioliktoji. // Marksas K., Engelsas F. Rinktiniai raštai. I tomas.  Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1949, p. 200.
[2]Андрей Пионтковский Аю  Путин, Гитлер и Ким Чен Ын. -  http://www.kasparov.ru/material.php?id=5322CBDABD00B

[3]   Marksas K. Luji Bonaparto Briumerio Aštuonioliktoji. // Marksas K., Engelsas F. Rinktiniai raštai. I tomas.  Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1949, p. 284.

2014 m. kovo 5 d., trečiadienis

СОРЕВНУЮЩИЕСЯ МНОЖЕСТВА: ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ УРОКИ МАЙДАНА1.       Соперничество различного и рост его множественности в публичной сфере сопровождается столкновением интересов и коммуникативными действиями. Майдан в моих беседах на Майдане, в чтении материалов, в просмотрах дискуссий является множественностью и различием:
a.       Множественность гражданских инициатив, выразившихся добровольчеством, непринужденной инициативой, самоуправлением, обсуждением самоуправления и критикой государственного правления.
b.      национальным (кроме украинцев (восточных и западных) активно участвуют еврейская сотня, большие группы белорусов, русских, поляков, крымских татар
c.       религиозным (Украинская греко­католическая церковь, Украинская православная церковь Киевского патриархата, представитель протестантских церквей и мусульманские священники, буддисты), агностики и атеисты.
d.      идеологическим: в основном либеральный, правые и ультраправые, но также отдельные группы анархистов, новых левых …
e.      международном диалоге (представитель Литвы, Польши, Грузии, других стран ЕС и США …), идеологическим.
f.        Гендерное: маленькие группы феминисток (например, в начале Майдана заметна деятельность ФЕМЕН)
g.       Тем не менее, как во многих постсоветских странах, так и на Майдане господствует негативное отношение к сексуальным меньшинствам несмотря на декларируемый европейский выбор.
2.       Соперничество множественности публичностей:
a.       Конкуренция четырех форм публичностей и рост соревнующейся демократии. Публичности: Рады или процедурной, Майдана или площади, местных советов или самоуправления, социальных сетей или виртуального сообщества.
b.      Процедурная публичность Рады, как и всякого другого парламента основывается на господстве нормативной, а во многих случаях просто бюрократической коммуникации. Именно признанный регламент и полноту процедур, основывающихся на принятых конституционных нормах и принципах, принято считать легитимностью, т.е.  признанием. Процедурная иерархическая демократия предполагает порядок рациональности, который в одних случаях вверх всего ставят президента, и становятся узниками его психики, в других – парламент, и зависят от множества прений, в-третьих – разделение властей, и зависит от степени их влияния в определенной ситуации. В любом случае, даже при таком разделении законодательной и исполнительной власти, которая предполагает начало соревнования, тем не менее парламентская публичность и иерархия коммуникаций вплоть до местных администраций предусматривает господство коллективного интеллекта, над эмоциями.
c.       Площадная публичность Майдана. Агора, т.е. площадь, Майдан, является началом прямой демократии, которая основывается не на равном голосовании, не на цифре, а на степени участия, т.е. на воле. Публичная воля в первую очередь показательна, индивидуальна и эмоциональна. Публичность агоры противоречит и рациональной замкнутости хозяйства или социальности, семье, и бюрократическим рациональным процедурам парламента. Эмоциональность площади являет собой больше жизни нежели парламент, но и больше подвержен драмам, трагедиям, смене эмоций любви и ненависти (смена отношения Майдана к Ю. Тимошенко: от боготворимой до презираемой и отвергаемой). Площадная публичность вверх всего возносит храбрость (витртус) и искреннюю преданность. Правда, площадной публичности всегда вызовом служить спектаклизация, симуляция. На Майдане это выразилось конкуренцией трех сцен:

-  Большой Главной Сцены, которая приказывала и руководила, была последовательно героической и манипуляторной в одном. Можно хвалить эмоциональную сосредоточенность и само-мобилизацию: через Главную Сцену Майдана, и через постоянное пение гимна, непрестанные молитвы, единое скандирование «Слава Украине! Слава героям! “, присутствии основных лидеров Майдана на вечах. Гимн страны воплотился в сущность баррикад, а это редко случается во времена революций. Обычно восставшая группа приносит с собой свою особенную песню сражения или запрещенный старый гимн, как это случилось в Балтийских странах в период 1988-1990.

- Малой сцены – свободного университета (Відкритий університет Майдану), который был противоречив и колок, философичен и от части оппозиционен Большой Главной сцене; малые спонтанные сцены для рассуждений и дискуссий, которые могли возникнуть в любом месте Майдана, которое только свободна от эмоционально-звукового давления Большей Сцены. Самообучение групп и дискуссии на малой сцене иногда являются контрастом Главной Сцене публичности. Смелость быть противоречивым и управление спектаклизацией и публичностью во имя протеста – это важное достижение опыта Оранжевой революции 2004 и развитие 2013-2014. Самообучение в свободном университете стремится сделать людей независимыми от советских архетипов, от номенклатурности, способствует становлению местного и муниципального самоуправления, осознанию важности многопартийности и поли-идеологичности, деколонизации, смелости быть инаковым. Наконец здесь мы можем услышать и левые идеи, критику местных элит, клановости, олигархичности власти, а также видения ситуации анархистов, послушать многочисленных экспертов: политологов, социологов, антропологов …  воспитывать в себе интердисциплинность … но это всё – маргиналия. Десятки диспутантов малой сцены не идут в сравнение с десяткам тысяч поклонников Главной Сцены и ее спектакля звезд.

- Спонтанные малые сцены реализовали полноту разнообразия и временности, а также разрушали попытки создать из групп – массу и толпу, помогали избежать иррациональных слабостей толпы, с ее склонность подчиниться приказам лидера, и слепой эмоции движения.

d.      Публичность независимых местных советов различных уровней или публичность местного самоуправления. Его не было видно ни в Раде, ни на Большой Сцене Майдана, но уже был слышен их голос на малой сцене свободного университета. Оно выражается в требовании свободы гражданам местностей. И площадь – Майдан, и Рада – парламент отнеслись к данному требованию или как временному (самозащита от титушек или решение временных хозяйственных проблем) или как сепаратизму (жесткая критика, по началу, сепаратизма в Восточной, Южной Украине и Крыму). Единственное исключение было симпатии Рады и Майдана к Меджлису Крымских Татар, которые открыто поддержали принцип территориальной целостности Украины. Пропагандисты же Кремля обвиняли Украинскую оппозицию в махновщине (не только в бандеровщине и в симпатиях к петлюровцам). Кооперация самоуправляющихся советов представителей – это старая идея анархистов-синдикалистов, которая как опыт и идея всегда жили в истории Украины, начиная от опыта казацких договоренностей. Советы представителей конкурируют и с демократией площади и демократией процедурного парламента.

e.      Публичность социальных сетей. Это совершенно новый опыт виртуальной демократии, информационного самоуправления и критики, который оказался самым большим союзником Майдана и сферой согласования разниц между местными советами представителей и Радой. Социальные сети оживляют информационный поток живыми комментариями и коррекциями всего публичного поля.  Более того, социальные сети являются самым колким критиком спектаклизации и симуляции, происходивших на Большой Сцене Майдана или, наоборот, пылким союзником героизма Большой Сцены Майдана.

3.       Односторонность соперничества: левый изъян. В большинстве сфер публичности на Майдане … и в новом большинстве Рады господствуют правые силы, в то время как в Европе привыкли видеть такое же самопожертвование, коммунитарность и самоуправление левых. Более того, обращает на себя внимание разница между самопожертвованием левых в Афинах, Греции, боровшихся против Евросоюза, и симметричная инаковость Киева, стремящегося в Евросоюз. Антифа, новые левые и анархисты, протестующие в Греции, в Испании, Италии за свободы, прозрачность, соблюдение прав граждан, защищая профсоюзы, на Майдане являются или маргиналиями, или участвуют индивидуально. Часто левые идеи просто отдаются прокремлевским коммунистам и их комсомолу, или вообще полу-преступному движению «титушки». В промайдановских социальных сетях и печати также мало текстов левых движений, редки выступления о социальной безопасности и социальном само-обеспечении, самоуправлении (права матери и ребенка, пенсионные дебаты …); мало говорится и о пагубности олигархической-клановой системы, о недостаточности простой смены элит, о необходимости развития свободных профсоюзов и независимых организаций общественного контроля, почти не встретим дискуссий о политической дипломатии лидеров партий, о хартиях прав человека, о политике просвещения и культуры, о механизмах контроля коррупции, о межэтническом взаимопонимании …  На Майдане действует и сотрудничают многие правые идеологические группы (правая Свобода, ультраправая Правый Сектор, популистское Правое дело, либеральные Батькивщина и УДАР), а в Раде еще слышен и голос разрушающейся олигархической Партии Регионов и маргинальной Компартии, но не новых левых. Историческая память, дисциплинированность и самоотверженность правых не могут не вызывать уважения. Тем не менее ценность коммунитаризма и диалогичности, которые осуществились на Майдане de facto, не стали принципом к чему может стремится страна, не имеет целью стать de jure, т. е. опытом автономизма (типично анархический), разнообразия, многоликости и сечи (пост-казаческий феномен). Не в этом ли состоит напряженность и микро-конфликты между лидерами различных майдановских общин и лидерами трех системных оппозиционных/правящих партий, макро-конфликтов регионов и Рады? Левые, во многом (в публичной сфере) игнорируя Майдан, отдали лидерство и инициативу старым коммунистам и молодым титушкам, нечто средним между сталинскими физкультурниками, наемными провокаторами-спортсменами и идейными комсомольцами, которые вооружённые мыслью марксизма-ленинизма называют себя антифа и открыто защищают Кремль, В. Путина, служат московской пропаганде. Сужением левой публичности Майдан ограничил круг своих сторонников, особенно когда говорим обо всей стране. Риторика баррикад, войны, резистенции, дисциплины …  важна во время жестких столкновений, но перестает быть эффективной, когда говорим о расширении гражданского общества. Анархизм, столь популярный в Украине как историческая память, как опыт Н. Махно, присутствует больше как фольклор, а современные анархические движения стали не у дел. Общинное сотрудничество и договоренности, взаимодоверие, важные для внутреннего Майдана и для идеологии анархизма-синдикализма, не послужили поводом для явного, публичного участия анархистов на Майдане. Анархисты (как и другие левые) раскололись на тех, кто вышел на баррикады, а значить стали осмыслять народность, национальность анархии, судьбу левых и значение своего личного выбора и тех, кто остались дома с западными философскими книжками.
Левое на Майдане, в Киеве ассоциируется с Москвой. Хотя Путин и провозгласил что его идеологией является консерватизм, но такой, который включает и советскую память, и сталинизм, как нечто позитивное. Левое также ассоциируется с пророссийскими настроениями в Восточных областях Украины, с московской идеей о федерализации Украины и даже с возможным разделением государства. Москва в свою очередь воспринимается мифологически: как зло в себе-и-для-себя, как исток всех несчастий. На мифологическом уровне левость ассоциируется с уничтожением национальности и истории, с культурной колонизацией, с голодомором устроенном коммунистами и с миллионами погибших людей, с ссылками в ГУЛАГ, с постоянным современным экономическим и военным шантажом. Отсюда и ложный стереотип, что левость - это Москва, коммунизм, номенклатура, Ленин, ссылки, коррупция … Однако дискурсивное игнорирование проблем Восточной Украины останавливает инициативы майданов и формирование новой власти по всей территории государства, а искажение левых идей не позволяет наращивать своих сторонников среди рабочих Восточной Украины. Таким образом, целый класс тружеников оставляется интересам Партии Регионов, коммунистам, российским предпринимателям и пропагандистам. Левая множественность и левое различие обществу столь же необходимо что и правая множественность, и различие.

Внешняя политика Майдана и новой Рады тоже является в основном право ориентированной. Многочисленные высокопоставленные и гламурные, но необходимые гости с ЕС, представители США – тоже в основном являются правыми и отнюдь не популярными левыми философами, не критиками общественной мысли, не лидерами Occupy движения. Симптом: Сл. Жижек, философ и звезда левой публичности, долго молчал о Майдане, хотя беспрерывно говорил о Pussy Riot в России и о Сириза движении в Греции. Международная правая солидарность с Майданом ограничивает политическую риторику проблемой суверенитета и мифом Западного пути. Политики правого крыла партий в ЕС, как отцы и матери, защищают, грозят, предупреждают, дарят … но всего этого патриархализма ни для развития гражданского самосознания, ни для дипломатии (переговоров с социал-демократами) недостаточно. Ущербность правого дискурса заглушает голоса украинских диссидентов, левых политических мыслителей и экспертов, социологическую и антропологическую критику.


4.       Развитие принципа системной и несистемной оппозиции. Данный принцип был развит во времена протестов на Болотной площади в Москве и от части повторяется в Киеве. Каждая системная партия, например, Свобода, сама является многогранной в зависимости от отношения к С. Бандере, к УНА-УНСО, к ее молодёжи «Білий Молот» и к современной истории; а несистемная оппозиция – это голос других публичностей, самостоятельных и волевых. То, что Майдан не разошёлся после победы в Киеве оставляет надежду на осознание важности соревнования между системной и несистемной оппозициями. Развитие принципа системной и несистемной оппозиции позволяет внедрять в жизнь действенность многих публичностей, соревнование между парламентом, площадью, местными советами и социальными сетями.