2014 m. balandžio 25 d., penktadienis

Feikas (Fake) kaip: epochos savi-interpretacija

Feikas (Fake) kaip: epochos savi-interpretacija, Dievo rykštė, dėmesio pardavimai ir propagandos priemonė ir visa kartu, nes tokie svarbūs ir paklausūs yra melagingi sensacingi, gundantys pranešimai ar vaizdai. Prisipažinsiu, kartais feikais patikiu ar kimbu ant feikinio spamo kabliuko. Kartais šios paviršutiniškos gudrystės ir apgaulės įgyja šiokią tokią gelmę, pratęsdamos socialinių tinklų lūkestį ar tikėdamos būti masiškai perspausdintos ir taip melas interpretuoja epochos laiką. Feikas – yra ir liaudies melas, o, pasak kitų, – Viešpats rimbas, tretiems tai priemonė didinti dėmesio srautus ir jų pardavimus, ketvirtiems – tai trumpai veikiantis juodosios propagandos instrumentas. Liaudiškas laisvės melas konkuruoja su geismo rinka ir abu šie su valstybinėmis įtikinėjimo mašinomis. Dėl to propaganda tampa mažiau efektyvi: dėmesio pardavėjai ir Dievo rimbai nuolatos seka valdžios kuriamas psichozes ir nukreipia savo pagundas ten. Feiko meistrai yra Fognews.ru, kurio publikacija apie V. Gergijevo išsilaisvinimą iš Putino dvaro priklausomybės, tai, kad jis viešai sulaužė savo dirigento lazdelę, palaikiau tiesa, nes tikėjau didžiųjų meistrų heroizmu, romantiniu a lia Betchoveno įvaizdžiu. Kita naujiena, kuria nepatikėjau, bet ja sekė visa LT žiniasklaida, tai laisvų Kinijos soc.tinklų veikėjų kūryba apie tai, kad Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno dėdė ir artimieji buvo sudraskyti šunų stebint šimtams partijos veikėjų. Kaip atskiras atvejis paminėtina grupė „Stačiatikių kompjuterinis saugumas“ (Православная компьютерная безопасность). Grupės aiškina savo tikslą sekti Dievu ir tuo, kad „ ... Viešpats mums siunčia virusus bausdamas ir išbandydamas“. Pasak jų, gaminti ir siusti feikus vadinasi išbandyti ir bausti vartotojus. Nuo kompjuterinių virusų yra gaminami „žmonių rankų darbai – antivirusai“, o „Stačiatikių kompjuterinio saugumo“ grupė su Viešpaties palaima, meistriškai ir atsargiai gamina tokius feikus, kurie raižo mūsų sielas rimbais. Vienas geriausiai pasisekusių jų feikų, kuriuo trumpam ir aš patikėjau, buvo apie tai, kad Putino dvaro režisierius N. S. Michalkovas gavo gausių lėšų savo būsimam epiniam filmui apie baudžiavą filmuoti. Michalkovas esą teigia (feiką kaip faktą perspausdino dešimtys patikimų laikraščių), kad baudžiavos siaubas yra bolševikinis ir holivudinis pramanas: “Tačiau kuo gi buvo baudžiavinė teisė? Baudžiavinė teisė – tai popieriumi patvirtintas patriotizmas. Žmogus buvo susietas su savo motule-žemele ne tik pareigos jausmu, bet ir dokumentaliai. Baudžiavinė teisė – tai liaudies išmintis, tai keturi šimtai metų mūsų istorijos. O dabar, kai man siūlo išbraukti tuos keturis šimtus metų iš mūsų istorijos, aš klausiu “Brolyčiai, tai negi jūs manote, kad mūsų protėviai durniai buvo?”. Atseit-michalkovo baudžiavos idealizacija buvo atkreiptas dėmesys į valdžios vykdomą regreso į SSRS politiką: grąžinama griežta asmens gyvenamosios vietos registracija, draudimai pareigūnams vykti į užsienį, didėja žmonių paskirstymų po Rusijos gubernijas prievolė ir pati įvairiausia cenzūra. Vis dėlto ne Dievo rykštė, o auditorijos srauto (traffics) biržos, prekiaujančios sielų dėmesiu, yra svarbesnis feikų šaltinis, tiek, kad konkuruoja su propagandos mašinomis. Kartais medijos, pvz., Ukrainos censor.net.ua tiesiog klesti misdami karo ir riaušių psichoze. Geras feikas yra sielų, jų dėmesio, srauto stimuliatorius, pagalba, kai nėra naujienų ar kai vartotojų dėmesys nukrypsta kitur. Kitos priemonės: skandalingos erotinės nuotraukos, žvaigždžių istorijos ir pan. Tokiu būdu auditorijos srauto biržos (WmLink, RuClicks.com, Clickunder.ru, AdLabs, BodyClicks, TeaserNet, Rs-Context ir kt.) dalyvauja emocijų gamyboje ir dėmesio pardavimuose ir savaip griauna propagandos pastangas valdyti psichozės rinką.

2014 m. balandžio 24 d., ketvirtadienis

Simuliakrinis centralizuotos oligarchijos karas siekiant didesnių hipertikrovės galių

Kaip suprasti Krymo, o vėliau ir Rytų Ukrainos keistos „realybės“ ženklus? Jie nuolatos meluoja: karas/o-gal-ne, sukilimai/o-gal-inscenizacijos, mandagūs žali anoniminiai okupantai / o-gal-slapta saugumo kariuomenė? Vis „realybė“ kupina persirenginėjimų: Maidano „kryžiuočiai“ prieš ginkluotus bet-ne-šaudančius žalius žmogeliukus, TV žiūrovų masinė isterija vietoja malonumo ir euforijos. Kartais pabaigoje, po TV spektakliškų nacijų vadų grūmojimų, pasirašomos prijungimo sutartys, ko gero vienintelis tikras (?) faktas ir keičiami pasai, bet tai jau už kadro. Vėliau teritorijas, vadinamas Krymu, kažkodėl užima uzbekiškos išvaizdos kariuomenė, kuri smagiai valgo vietos servelatus ... Įvykių pasiaiškinimui man tapo tikra palaima nuvažiuoti į simuliacijų ir hipertikrovės Europos sostinę: Makedonijos Skopję. Ten visi dominuojantys ženklai yra būtent netvirti ir simuliuojantys: neaiški bet reali šalis ir tauta, kuri save apibūdina negatyviai: mes ne bulgarai, nors kalbame bulgarų dialektu, ne graikai, bet manome kilę nuo Tesalonikų ir Aleksandro Makedoniečio, mes ne serbai ir beveik ne slavai, o jau tikrai ne turkai ir ne osmanai, nors tokiais skelbėmės iki pat XX amžiaus. Miestas kupinas prezidento „daktaro“ Ǵ. Ivanov‘o  („panašiai kaip „profesoriaus“ V. Janukovičiaus) geistinų kūrinių, kurie įkūnija hipertikrovę, - tokių, kurie atrodo tvirčiau nei tvirta. Senasis osmaniškas, turkiškas, žydiškas miestas, su nuostabiomis siauromis gatvelėmis, begale mažų ir jaukių arbatinių ir saldumynų parduotuvių, prekeivių kilimais yra šalinamas monstriškų statybų: tariamų europinių barokinių muziejų, tariamų XIX amžiaus pastatų, kurių viduje įsikuria prezidento ir miesto administracijos, tokių pat tariamai-imperinių aikščių. Ne tik Makedonijoje, bet ir Rusijoje, veikiausiai ir Baltarusijoje  centralizuota-oligarchinė, hiperkorumpuota valdžia teigia, žmonėms kad jie gyvena tikriausiame iš tikriausių pasaulių – hipertiktovėje. Tai yra įrodinėjama architektūros, karo ir TV laidose. Ir žmonės džiaugiasi, nes visa mato stereorežimu ir be akinių. Putino administracija žengė toliausiai: jie pradėjo pirmą postmodernistinį simuliakrinį karą, kuri tikslas įrodyti karo ir Kremliaus valdžios hipertikroviškumą. Štai kodėl „reali“ liaudis, pasitinkanti išlaisvinančią kariuomenes atrodo keistai: butaforiškai persirengę II Pasaulinio karo dalyvių drabužiais sveikina anoniminius žalius žmogeliukus ... Priminsiu, pagal J. Baudrillardą, simuliacija nėra apsimetinėjimas, o visų reikalingų simptomų turėjimas išskyrus tradicijos apibrėžiamą esmę. Centralizuota-oligarchinė santvarka, kuri remiasi simuliacijos logika, vaizduojasi kariaujančia imperija, o pergalės turės būti vainikuojamos naujų oligarchinių XIX ar net XVIII amžiaus grand-dvarų statyba ir šventiniais saliutais liaudžiai. Vis dėlto ir jai bus suteikta proga pasidžiaugti hiperrealybe net per naujausius LED TV ekranus.

Virtualus Disney yra per menkas, turi būti kūniškas; bet ir to nepakanka: reikia užmiršti, kad tai žaidimas, tik tada atsiras tikra aistra. Pvz., jei kas bandytų nugriauti simuliakrinius Valdovų rūmus dabar ir tauta eitų juos ginti ugnimi ir padangomis? Šiandien jau ne žaidžiamos imperijos stalo ar lauko žaidimuose, ar universitetų bibliotekose, o kuriama hipereali imperiją, pavyzdžiui, postmoderni senovės Rusios valstybę, štai kodėl Kijevas!

Provokacijos yra jau penktą dešimtmetį yra hipertikrovės įrodinėjimo būdas. Meistrystė tam RU buvo plėtojama nuo 1999 metų vadinamųjų "Riazanės mokymų", kai buvo pagaustos spec.tarnybos "imituojančios" namo sprogdinimą (prieš tai buvo sprogdinimai Maskvoje, tik tikri). Name buvo rasti cukraus maišai su į heksogeną panašiu turiniu ir sprogdikliu. Labiausiai keistas įvykis iš demaskuotų "mokymų". Vėliau Berezovskis iš to sukūrė ištisą konspiracijos teoriją apie sprogdinimus Maskvoje. Nuo to laiko prabėgo daug "praktinių derinių".

Simuliakrinis (pagal Baudrillard) - nėra apgavystė; tai reiškia, kad, kad jėgos ir santykiai, dėl to kylanti prievarta yra simuliuojami karo pavidalais. Todėl kraujas, mirtys yra tikros (nes tai yra būtini karo simptomai) ir jų gali būti daug, tačiau nuo to karas netampa dar labiau realiu.

Simuliakrinis karas truputį panašiai kaip "nėštumo simuliacija" - turi daugelį karo/nėštumo požymių, tačiau paprastai nėra kelių ir esminių. Mūsų nagrinėjamu atveju nėra a) karo būsenos pripažinimo ir atitinkamų priemonių taikymo: ambasadorių išsiuntimo, aiškių priešiškos kariuomenės intervencijos veiksmų. Provokacijos, partizaniniai veiksmai, protestai su ginklų naudojimu, informaciniai karai, agitacija ir radikali propaganda nėra pakankami karui įvardyti. Vis dėlto tai nėra ir taika, o būtent simuliakrinis karas, žodį simuliakras vartojant J. Baudrillardo prasme (ne apgaudinėjimas, ne žaidimas, ne treniruotė). Simuliakrinis karas gali naudoti daugelį kitų perversmo elementų: vietos sukilėlius, vietos protestuotojus, administracinius išteklius t.y. įvairiausio laipsnio kolaborantus ir kt. Tokiu būdu simuliakrinio karo vedimas turi neabejotinus pranašumus prieš tiesioginius karo mašinos veiksmus. Kariniu požiūriu - simuliakrinis karas yra didesnis atradimas humanizmo epochoje nei daugelies naujausių ginkluočių. Lėktuvai, malūnsparniai, raketos, sunkioji artilerija ... - visi jie beprasmiškos XX amžiaus atgyvenos efektyvaus simuliakrinio karo su papildomu kolaborantų valdymu.

ГУЛАГ и публичность*

А) Мыслить после ГУЛАГа

Три дня назад в Философском факультете СПбГУ меня спросили почему я говорю ПОСЛЕ ГУЛАГа, а не «после Крыма»? Можно было спросить почему “после ГУЛАГа” (вопрос, заданный В. Подорогой), а не «после Аушвица» (вопрос Т. Адорно)? хотя можно было бы спросить и после Холокоста? Холокост и ГУЛАГ – это системообразующие, континентальные события господствующего мировоззрения и эпистемы и, как следствие, массового террора и ментальной травмы. Возможно я мог подумать, что сравнение «после Крыма» и «после ГУЛАГа» неуместно, столь бесконечно большая разница в событиях при совершенно отсутствующем пониманием ПОСЛЕ, т.е. как если бы события не было. Подчеркиваю, ПОСЛЕ. Ибо после травмы других событий просто нет, всё относится к ДО или после экзистенциального преодоления. Вопрос о бытии «ПОСЛЕ ГУЛАГа» был подменен в 2011, когда Путин объявил, что «крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века». Кроме того, существуют и другие подмены: величайшими трагедиями ХХ века называлась большевистская революция 1917 г. или гражданская война до 1922 г., или последующий голодомор ... или всевозможные геноциды. Итак, подмена системообразующего террора массовыми трагедиями позволяет забыть о той природе мышления, о том характере мировоззрения, которые приводят к самым ужасным следствиям для человеческой цивилизации. Подмена травм или идеологический курс на разоблачение развала СССР как величайшей катастрофы ХХ века прячут системный массовый и продолжительный террор холокоста и ГУЛАГа как все еще живых ментальных событий, которые буквально разрывают человеческое само-осмысление о его возможностях понять свое собственное бытие и вести соответствующую политику.

Б) Свободное мышление - публично

Где, в каких обстаятельствах можно мыслить После ГУЛАГа"? Возможно это пояснит одна метафора, возникшая в разговоре с питерским философом Б.В. Марковым: кухня-курилка-публичное пространство как поле свободной философии (важность этой метафоры подчеркнула и Лада Шиповалова). Речь шла о 1985-1991 годах, до крушения СССР. Эта метафора относит к важности зоны неясности («мерцания мира (как мыши)» А. Введенский) в эпохи господства авторитаризма, догматизма... Вспомним соответствующую метафору Гегеля о философии: «сова Минервы вылетает в сумерки», что означало, но не обязывало, раскрытие публичности истины на маргиналиях господствующих практик запрета на свободную мысль; раскрытие в условиях, когда мир только изредка мерцает. Столетия строгой цензуры и авторитаризма научили писать и понимать между строк. Послабление цензуры, именуемая Перестройкой, проявилось переходом иносказательства в более частое мерцание мира в туманах курилок и кухонь. В принципе маргинальные явления свободного мира уже случились и до Перестройки: в шестидесятые годы. Вот почему память о них в перестроечное время стало столь важным. Понимание написанного между строк, осознание важности бесед в курилке между лекциями или в кухнях после занятий было расширением публичности истины: многогранной, драматичной, противоречивой, многоголосой. Однако искушения сумерек: флирт и соблазн великого, мистика и водка, сплетни и ябедничество (параллель повседневным доносам), лень и упрощённость подрезали крылья Минерве. Тем не менее именно они – сплетни, флирты, речь, на грани любви и мата, - и превращали господство в «мгновения копыт коня времени» (по В. Хлебникову, еще одна метафора). Наводить игры неясностей, где господство превращается в анекдот, а пропаганда в непристойность и абсурд было необходимостью раскрытия сути сумерек, где только и было возможно осмысление «мерцания мира (как мыши)», как по поводу творчества ОБЭРИУтов, Д. Хармса … и такого типа свободного мышления в мною упоминаемые годы выразился М. Мамардашвили. Сейчас в эпоху господства политического наводить сумерки для курилок и кухонь мира вновь становится необходимой практикой.*Статья подготовлена по проекту: Наследие советских форм ритуализации памяти: сравнительный анализ Центрально-Восточгной Европы (Nr. VAT-43/2012, pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“).

2014 m. balandžio 2 d., trečiadienis

Epistemologinis žvėrtakis (atnaujintas)

„Jų veidų išvaizda buvo tokia: visi keturi turėjo žmogaus veidą, liūto veidą dešinėje, jaučio veidą kairėje ir erelio veidą“ (Ez.1).

Epistemologinis žvėrtakis arba šelmis, triksteris yra širdžių vaduotojas iš sustabarėjusių vertybių, suvokimo schemų ir tikėjimo dogmų. Nabokoviškai, jis yra „gnoseologinė šlykštynė“, arba, manau - transcendentalinis kirmdrugis: tai nuostabus, o kitą momentą, žiūrėk – bjaurybė. Transcendentalumas arba tai, kas priklauso mūsų dvasios patirčiai, pagrindžiamas arba išskleidžiamas (kas dažniausiai yra tas pat) įvairiais būdais: atrandant universalias, ar tik civilizacines, o kartais tik istorines-kultūrines prielaidas. Papraščiausias“ elkis taip, kad tavo elgesio idealas galėtų būti visų kitų idealas, pavyzdžiui, organizuok tokį teismą, kad kiekvienas ir tu pats būtum teisiamas, pagal šiuos principus ir normas. Arba kitas: apibrėžk savo tautos istorines ištakas taip, kad jos tavo tautai, o ne kam nors kitam atneštų didžiausią šlovę. Abu apibūdinimai vienodai abstraktūs ir abu tinka ir dvasinei niekšybei ir baisiausiai propagandai paskatinti.

 Pavyzdžiui, dvasinės niekšybės tema, kurios yra gausu V. Nabokovo „Sirino“ romanų cikle (rusiškasis periodas iki „Mago“) padeda suvokti transcendentalines, t.y. tik dvasinei patirčiai ir iš jos kylančiam suvokimui ir elgesiui, vertybes, idealus, samprotavimo schemas. Ir net jei ši dvasinė patirtis būtų aiškinama habermasiškai, t.y. kaip komunikaciniai veiksmai ir iš jų iškylančios supratimo schemos, jos vis tiek palieka nepadoraus elgesio galimybę, netgi prievolę. Dvasinė niekšybė, kurią mes taikome savo draugų ir mylimųjų, artimųjų atžvilgiu, padeda jiems patirti įprastines dvasinio gyvenimo schemas kitaip, suvokti jas dramatiškai, kaip lūžį, išdavystę, perversiją. Kita vertus jos atveria nuolatinį krypsmą nuo „teisingų“, universalių analitinių ar sintetinių samprotavimų. Dvasinė niekšybė, pavyzdžiui, budelio apsimetimas auka, tam, kad tikrasis vedamasis mirti (Nabokovo romanas „Kvietimas nukirsdinimui“) pamiltų savo naują draugą, suderintų savo širdies dūžius ir viltis su naujuoju pakeleiviu. O kai draugystė taps itin dvasiškai turininga, budelis gali atsiversti ir viešame spektaklyje, minios džiaugsmui, nukirsti „draugui“ galvą. Budelio ir miesto valdžios požiūriu, toks elgesys yra didžiai humkaniškas ir turėtų būti visų kitų elgesio siekinys. Pagaliau, tokia niekšybė gali būti paskelbta miesto istoriniu ar kultūriniu paveldu. Būtent jis, budelis – dvasinis niekšas įgalina auką dvasiškai patirti procedūrų tuštybę, reglamento abstraktumą ir artimųjų geluonį. Jo dėka auka vėl jaučia gyvenimo aistrą, išduotos širdies plakimą. Ar gali kas kitas, o ne dvasinis niekšas, įvilkti meilės aistrą (nekalbu apie administracinį seksą)  į biurokratinius drabužius ir koridorius? Ši bjaurybė yra gnoseologinis triksteris. Jis priverčia oficialius kabinetus siurealistiškai pulsuoti, jis išranda sado-biuro-mazo-mento stilistikas, t.y. tokią gyvos dvasios būseną, kuria tik ir gali gyventi reglamento dulkėse paskendusios sielos. Transcendentalinis kojotas arba kirmdrugys arba įsikitinimų herojus yra krypsmo veikėjas: jis minta ne tiesiogiai biurokratinių koridorių žvilgsnių žavesiu, o meta-schemų, t.y. transcendentalumo, iškraipymais: daug žadėdamas ir mylėdamas savo aukas ir dėl jų su ekstatiniu pasimėgavimu sulaužydamas jų tikėjimą savimi ir pasauliu, t.y. atverdamas epistemologinio ar gnoseologinio šėlsmo okeaną. Ar teko tokių sutikti, kur nors kitur, o ne Gogolio, Kafkos, Nabokovo romanuose?

Gnoseologinis kirmdrugys yra neaiškus, neperregimas transcendentalinei apercepcijai, neišskleidžiamas nei analitiškai, nei apjungiamas meniškai, sintetiškai. Jis neturi vieno vaizdo ir vieno paveikslo; jis daugiaveidis žvėrtakis, kaip Ezekielio pranašystės pabaisos.  


2014 m. balandžio 1 d., antradienis

Išsigelbėti su slibinaisŠiandiena: naivi duotis smaugia devyngalvį slibiną. Duotis, kasdienybė ir emocinis paprastumas, yra menamai paprastas objektas, kurį norimasi žūtbūt apginti ... Ką reiškia ši pergalė? Duotis yra lėkštas paviršius, slepiantis sudėtingus, komplikuotus jausmus, t.y. savo neteisėtos gimties istoriją ar iš dalies nelegalią gamybą. Naivus paprastumas slepia ydingus valstybės galios ir gamybinius santykius, mūsų nehumanišką fetišizmą, draudžiamus seksualinius geismus, intrigas ir institucijų bei ideologijų varžymąsi ... Norimasi duotis yra mergelė sėdinti medyje, kurį griaužia devyngalvis slibinas. Geriausiu atveju duotis-mergelė klykauja, kad ją gelbėtų nuo susvetimintos pabaisos. Juk šventasis naivumas negali sau prisipažinti, kad devyngalvė rupūžė ir yra ji. Kas tas slibinas? – gal mergelės geismai, perversiškos svajonės, o gal incesto ar socialinės baimės, tėvų-žudystės sindromas, o gal bauginanti ištekinimo/suprekinimo tradicija, o gal nerimas būti išnaudojamai svetimame ūkyje? Veikiausiai jie visi kartu, todėl ir devyngalvis, todėl ir kėsinasi nugriaužti medį ant kurio tupi mūsų naivybė. Griauždamas slibinas neskrenda, nešokinėja, jis kaip rupūžė (kitur – smakas) šliaužia, kaip žaltys vinguriuoja ir primena po paviršutiniškumu slypintį akivarą. S. Neries papasakotoje „Eglė Žalčių karalienė“ žmonės įspėjami saugotis: „Einava namo! / Slibinai atplaukia“ – t.y. mūsų aistros bunda, mūsų norai įveikia kaimo aptvarus. Tačiau požemių demonai gali atvažiuoti ir limuzinais: „Slibinais kinkyta/ Rieda karieta“, o gal šarvuočiais, o gal TV ar FB kanalais. Pagaliau, svarbiausia, jie gali kaip Vėjas (Vėjus yra ir Hinduizmo, ir senovės lietuvių dievas, valdantis visų alsavimą, t.y. sielas): „Viesulu į kelią/ Skrenda slibinai“. Devyngalvės pabaisos yra mūsų itin komplikuotas aistringas alsavimas, perskrodžiantis sielą ir primenantis kas yra gyvenimas. Iš jo gimsta civilizacija: kupina buduarų, intrigų ir revoliucijų. Tačiau sentimentalusis vartotojiškumas ir toks pat nostalginis imperializmas išvaiko viesulus, išvaro mus iš devyngalvių traukiamos karietos ir vėl įkelia į medį, kad verktume savo prarastų paprastumo sodybų, savo kolūkių ir kolektyvų. Slibinai nebeatplaukia, pasmaugti. Civilizacija atidėta. Emigruokite ten, kur slibinai dar šliaužia, plaukia, skrieja.

Visaliaudiniai sveikinimai ir džiaugsmo stovyklos*                      Mane visados stebino disciplinuotas, kryptingas, valdomas gebėjimas laiku juoktis, verkti, širdingai mylėti ir nekęsti. Kokia technika ir veiksmai, kokie emocijų fabrikai gali sukurti šį visuomeniškai reikšmingą, viešumoje regimą  kolektyvinį entuziazmą. Jo buvo kupinas sovietinis totalitarinis režimas. Ne GULAGo ir ne nomenklatūros, ne bedvasės partinės komunikacijos ir tuščių, be jokio minties krustelėjimo ataskaitų, ne vogimo iš gamyklų ir kolūkių ... O tas, gražusis Timūro ir jo būrio, A. Gaidaro „geroji Sovietų Sąjunga“.  Būtent ji, iš L. Brežnevo laikų pionierių išugdė posovietinio žmogaus kohortas, tapusiu reikšmingu visai Europai politiniu veiksniu 1913-1914 metais.
                      Koks tas buvo ir yra jausmų ugdymas ir kur mes aptinkame šviečiančio, ekstatinio sovietiškumo pavyzdžius. Vienu iš tokių pavyzdžių, galėtų būti visaliaudinis sveikinimai ir didingos šventės Šiaurės Korėjoje. Kodėl Šiaurės Korėjoje, o ne Maskvoje? Korėjoje, kaip istorija parodė, stipriau ir geriau veikė emocinės mašinos, todėl tenykštis totalitarinis režimas ne subyrėjo, o tapo tikslesnis, dėmesingesnis kiekvieno viešai ašarai ar viešam šypsniui. Kalbu apie filmą, kuriame rodomas Rumunijos Kompartijos generalinio sekretorius Nicolae Ceaușescu pasitikimas ir pasveikinimas Šiaurės Korėjoje.

http://www.wimp.com/ceausescuvisit/

 Matome ne tik tūkstančius žmonių gatvėse, kurie džiaugsmingai pasitinka svečią (tokių, broliškų partijų vadų pasitikimų gausu buvo ir Maskvoje), o ypatingą džiaugsmą, kuris rodo dėmesingą jausmų kontrolę ir jų reprodukciją viešumai reikšmingu kiekiu. . Nufilmuota kiek prasčiau nei  Leni Riefenstahl 1935 metų filmas Triumph des Willens. Nėra stambaus plano profilių, nesigirdi ir tautos balsų, ar herojiškos vadų kalbos. Tačiau yra kita, ko stokoja Riefenstahl ir kas yra sovietinės propagandinių masinių švenčių išradimas: masinis entuziazmas, išmoningas meninių kolektyvų pasirodymas, aikščių, tiltų, stadionų scenografija, sveikinamieji vaidinimai ir rodymai.  Kažin ar Riefenstahl būtų privertusi nacius taip gražiai šokti, puoštis, mojuoti vėduoklėmis ir skaromis, skėčiais, rodyti išmoningas šukuosenas ir makiažą, demonstruoti tribūnose rumunų kalba vaizdus ir taip sveikinti svečią. Tokios šventės, o vadinasi ir ilgo bei kruopštaus, pasiaukojančio kolektyvinio darbo rezultatas yra pribloškiantis. Filme matyti, kad Kim Il-sungas tai suvokia ir laukia ar Ceaușescu supras, ar tikrai ir nuoširdžiai stebėsis, ar bus priblokštas, ar ne per daug emocijų ... Tokios sovietinės prievartinės, gerai režisuojamos, didingos, masinės šventės yra atminties ir sielos įvykis. Didelio vargo ir bado, kančios ir tikslo, disciplinos ir kontrolės triūsas virsta atpildu: masine ekstaze. O mėginimas susvetiminti džiaugsmą yra pašalinamas išorinių emocijų tikrinimo: ar verkiate, ar juokiatės, ar pakankamai rodote meilę akimis, lūpomis, veidu ... Norite pasakyti, kad tai netikra, ir kad vaidinančiųjų viduje tuštuma? Labai abejoju, disciplina ir praktika įvidujina (interiorizuoja) suišorintą (eksteriorizuotą) ritualą, o masiškumas jį sustiprina. Jie ne vergai, ne baudžiauninkai, ne militaristai, jie – sovietiniai kolektyviniai žmonės ir toks yra sovietinio kolektyvo gražiausias džiaugsmas. Viešasis sovietinis žmogus yra ne mankurtas ir ne zombis, ne varžtelis sistemoje, ne pilkasis R. Gavelio kanukas ... Viešas tarybinis žmogus yra kolektyvinio džiaugsmo ir pasiaukojimo ideologijai bei vadui subjektas ir tuo labai didžiuojasi. Disciplina ir muštras paverčia šventę grandiozine seksualine sublimacija, euforija. Būtent toks sovietinis žmogus, norintis vėl ir vėl patirti iškilmingą kolektyvinę sublimaciją ir didingą euforiją bei padovanoti savo vaikams šį džiaugsmą, - siekia atkurti Kryme Arteką – „gražiosios“ Sovietų Sąjungos įsikūnijimą ir vien dėl šitos šventės sovietinis žmogus paaukos daug ką: dėl vaikų galimybės pasveikinti naujus Ceaușescu visaliaudinio džiaugsmo ir darnos sūkuryje jis pasiryžęs paaukoti daug ką. Atgal į ritualo metu įkūnyta utopija.

O Artekas. Jis buvo puikiausiai, ideali, nostalginės Sovietų Sąjungos stovykla. Kažkada, kai mokiausi Rėkyvos aštuonmetėje mokykloje viena mergaitė buvo pakviesta ir ji nuvyko į Arteką. Tai tapo mūsų mokykloje pasakojimu, kuris tesėsi kelis metus. Artekas: kaip kuriami ideologijos subjektai.

https://www.youtube.com/watch?v=8uChAeucH5Q

 Ne taip, kaip manė Althusseris: apklausias ir įpareigojant, t.y. interpeliuojant, asmenį, o naktinių laužų, iškilų jūroje, iškilmingų rikiuočių, paradų, karo žaidimų, švarių baltų baltinių ir skaičiai raudono kaaklaraisčio, jo prisilietimo prie jauno kuno ir šalia naujos meilės metu. Tuo metu, kai jausmas pinėsi į vieną nedalomą jausmo, ritualo ir ideologijos gumulą. Po to skirtis galima tik auto-psichoterapijos pagalba. Šie naujieji žmonės gimė pionieriškose liniuotėse prisiekiant sau ir saulei, ir sveikinant karo nugalėtojus ir komunistų partijos lyderiams šlovinant jaunųjų kohortų ryžtą. Artekas: kaip kuriami ideologijos subjektai. Ne taip, kaip manė Althusseris: apklausiant ir įpareigojant, o naktinių laužų, iškilų jūroje, iškilmingų rikiuočių, karo žaidimų ir meilės metu, kai jausmas ir ritualas ir ideologija susipina į vieną nedalomą egzistencinių gniužulą. Po to padeda tik (auto)psichoterapija subjektai. Ne taip, kaip manė Althusseris: apklausiant ir įpareigojant, o naktinių laužų, iškilų jūroje, iškilmingų rikiuočių, karo žaidimų ir meilės metu, kai jausmas ir ritualas ir ideologija susipina į vieną nedalomą egzistencinių gniužulą. Po to padeda tik (auto)psichoterapija. Kas ji yra? Kai psichoanalitikas paaiškina, kad kas kartą pabundi, todėl kad pionieriškos meilės šventumas yra nepakeliamai jautrus ir neliečiamas, tada pagaliau supranti, kad ne Edipo kompleksas, ne Elektros ar Antigonės sofistikuoti atvejai, o ideologinis-emocinis-ritualinis gumulas yra tavo gyvenimo vadovas. Tada gali jį pamažu Pats ištirti ir atskirti: kaklaraištį, rikiuotę ir pirmą meilę.


*Straipsnis parengtas vykdant projektą: Sovietinių atminties ritualizavimo formų perėmimas: lyginamoji Vidurio-Rytų Europos analizė“; paraiškos registracijos Nr. VAT-43/2012, pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“.