2012 m. balandžio 14 d., šeštadienis

Specialybė: Rizomų stalkeris.


Specialybė: Rizomų stalkeris.

Kvalifikacija:  Rizominių sąveikų vedlys.

 Rizoma: tai komunikacinis, intertekstualus, intervaizdinis, tarpkultūrinis šaknynas. Jo šiandieninis kultūrinis mirgėjimas, sferos, simbolinė architektūra daugumai žmonių yra vis mažiau suprantama. Todėl modernios specialybės: gyvenimo stiliaus vadybininkai, nostalginio ir kūrybinio turizmo meistrai, asmeniniai psichologai ilgainiui paskatins universalesnės tarpdisciplininės specialybės poreikį, kuri padėtų orientuotis skirtybių simboliniuose pasauliuose. Jų paslaugomis naudotūsi šiuolaikiniai pradedantieji, individualūs, smulkūs ir vidutiniai verslininkai. Stalkerystė (vedlystė) skirtiningai nuo šiuolaikinės vadybos yra individuali paslauga, o ne ketinimas vadovauti kolektyvui ar įmonei. Ji yra reikšminga ne gamybiniu-reprodukciniu požiūriu, o savo perėjimų, transformacijų, sąryšių paslauga.

  Kurso metu pirmiausiai bus aptarti intertekstualumo, intervaizdingumo, interakustiškumo reiškiniai ir visą laiką į juos gilinamasi. Bus studijuojamos idėjų istorija ir literatūros istorija, filosofinės ir menotyrinės sankabos, kino istorijos sąryšiai, muzikinės ar akustinės sanpynos, kompjuteriniai žaidimai ir kita. Tačiau skirtingai nei literatūrologijos, filosofijos, menotyros ar kūrybinių industrijų studijose bus siekiama ne pažinti tiesą, o išmokti pateikti geriausius, įdomiausius, kūrybingiausius, rizikingiausius, perversyviausius, egzotiškiausius sąryšius, interpretacinius pasakojimus. Privalumu bus laikomas gebėjimas kurti naujus mitus ir legendas, naujus simuliakrus ir  fantazmus.

Be to daug kalbėsime ar praktikuosime transą (totemų kaukių, šokių, haliucinogenų ir susijusių ritualų), ekstazę (religinę, seksualinę, muzikinę ir pan.), katarsį (apsivalymą po tragedijos, po klaidingos sąmonės, po pakeistinių mąstymo formų ...), kitas pakeistines sąmonės būsenas ar jų analizę (isterija, cheminiai preparatai, depresija etc.), transgresiją (kelionė per asmenines ir grupių ribas). Studijos vyks įstatymų leidžiamose ribose (kad per daug nesvajotumėte apie seksualines ar ekstazės praktikas).

Praktika: keliausime rizominiais meno krypčių vingiais (nuo šamanizmo iki postmodernių medijų), po to sklandysime po vaizduotės pasaulius, galiausiai aptarsime stalkerystės - meistrystės reikalus, suteiksime klausantiems galimybę patiems vadovauti skrydžiams po dangaus šaknyną (J.Deleuze) ar po pasaulio simbolines sferas (P. Sloterdijk). Kursų metu mokysimės Tarptautinių situacionistų technikų: alternatyvaus nukrypimo (dérive) nuo hegemoninės temos, interpretacinio bastymosi (flâneur), pavogtų simbolių ir ikonų apgręžimo prieš grobėjus ir išlaisvinimo taktikos (détournement), gobliniškų vertimų patirties, patafizikų kūrybinių klaidų ...

 Galiausiai. Visos studijos bus užbaigiamos a) rizominio skryžio audiovizualiniu projektu išskleistu šiuolaikiniuose komunikaciniuose tinkluose, b) mažuoju, o vėliau didžiuoju rizominiu išbandymu vietoje egzamino.

 Reikalavimai stojantiesiems ... neįžeidinėti vietos mitų ir kaukų, turėti ir demonstruoti unikalią fantaziją, būti dideliu žaidimų gerbėju. Literatūros žinios bus prilygintos kompjuterinių žaidimų egzaminui, komunikaciniai gebėjimai – rašymo.

Kas sutiktų steigti tokią specialybę: gal elfų draugija Naujojoje Zelandijoje? 
2012 m. kovo 28 d., 13:05:57 | Gintautas Mazeikis

Komentarų nėra: